Vernéřovice

Kolonizační ves uličního typu Vernéřovice byla založena v 2.polovině 13.století. Dnešní farní kostel stojí na návrší obklopen hřbitovem.Byl založen r.1719 na místě starší kostelní stavby broumovským opatem O. Zinkem. Hlavní oltář a boční oltáře sv.Josefa a Anny pochází z poloviny 18.století.

Poutníci však dříve vyhledávali spíše jiný kostel. Poutní kostelík P.Marie Pomocnice byl postaven , v pramenné oblasti Vernéřovického potoka na Horském hřbetu. Nedaleko něj ještě existuje vyhledávaná horská studánka, jež dala celému kopci jméno. Na konci Vernéřovic vede lesní cesta k poutnímu místu, vzniklému z popudu Augustina Streubela a jeho dvou přátel.

Kostel P.Marie byl však zdevastován činností pionýrského tábora. Pseudogotický kostel je dnes prázdný, milostný obraz Panny Marie pasovské je provizorně uschován ve farní budově.Zničeny jsou i studniční kaple, kaple Panny Marie Bolestné a jednotlivá zastavení křížové cesty. V součastnosti jsou v rekonstrukci.